Käyttöehdot

Verkkosivuston (jäljempänä Palvelu) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja.

Casa Shop Oy omistaa Palvelun ja vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä. Casa Shop Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia Palveluun.

Sivustolla vieraileminen edellyttää asiakkailta (jäljempänä Asiakas) käyttöehtojen ja sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista. On tärkeää, että Asiakas tutustuu näihin ehtoihin huolellisesti.

Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö (tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, logot jne) ovat Casa Shop Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Pidätämme kaikki oikeudet Palveluumme ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa Casa Shop Oy:ltä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä sivuillemme mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Lähettämällä sivuillemme aineistoa käyttäjä antaa Casa Shop Oy:lle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä maksutta
ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä. Casa Shop Oy voi poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Casa Shop Oy:n tietoon.

Casa Shop Oy ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan
oikeudelliseen vastuuseen.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Tuotteet tai palvelut, kuvat ja tekstit sekä muut Palvelussa olevat aineistot julkaistaan ilman takuuta.
Casa Shop Oy ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Casa Shop Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Palvelussa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Casa Shop Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn Asiakkaan osalta. Casa Shop Oy ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Casa Shop Oy ei vastaa mistään Palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Casa Shop Oy ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Casa Shop Oy ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelumme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

© Casa Shop Oy – DigiLeader Helsinki 2024